15.02.2019 tarihi itibariyle Çevre Koruma Müdürlüğüne bağlanan Hıfzıssıhha Laboratuvarları hizmetlerine Çevre Koruma Müdürlüğü görev ve yetki alanı odaklı devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Detay...

Haberler Tümü

Faaliyetler Tümü

Our Blog post image goes here

Çevre ve Yakıt Analiz Laboratuvarımız Çevre Koruma Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet göstermekte olup; Müdürlüğümüzün hava kirliliğinin azaltılabilmesi çalışmaları kapsamında İlimizde tüketilecek kömürlere (ithal, yerli, briket kömürlere) kalite sınırlaması getirilmesi amacıyla kurulmuştur. Gerek Müdürlüğümüz çalışmalarında karşılaşılan gerekse Belediyemize bağlı diğer birimlerden...

Our Blog post image goes here

Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde öncelikle kaynakta azaltılması...

Our Blog post image goes here

İstanbul’da hava kirliliği ölçümleri halen 10 ayrı noktada modern ölçüm cihazları ile gerçekleştirilmekte olup, sistem...

Our Blog post image goes here

Ulaşım araçları, kara yolu trafiği, demir yolu trafiği, hava yolu trafiği, deniz yolu trafiği, açık alanda kullanılan teçhizat...

Our Blog post image goes here

İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı çerçevesinde; kömür üretimi ve kömür briketi üretimi yapan ve kömür ithal eden gerçek ve...

Our Blog post image goes here

Atık bitkisel yağlar ekotoksik özelliklerin- den dolayı çevreyle uyumlu olarak yönetil- mesi gereken atıklar arasında yer ...

Our Blog post image goes here

Halen Yürürlükte olan Yanıcı, Parlayıcı Kimyevi Maddeler Depolama ve Denetim Yönetmeliği kapsamında; halkın can ve ...

Our Blog post image goes here


HAFRİYAT TOPRAĞININ TEKRAR KULLANILMASI VE GERİ KAZANILMASI İLE İLGİLİ İZİN VERİLMİŞ ALANLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı