Çalışmalarımız

 

 Çalışmalarımız

 Denetim ve İdari Yaptırım Yetki Devri

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’nin 8inci maddesi gereğince Büyükşehir Belediyemize; sınırlar dahilindeki kızartmalık atık yağ üreten otel, lokanta, yemek fabrikaları, sanayi mutfakları ve benzeri yerleri denetlemek ve 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince gerekli cezai işlemleri uygulamak üzere söz konusu Kanunun 12nci maddesi gereğince Mülga Çevre ve Orman Bakanlığınca, “Denetim ve İdari Yaptırım Yetki” devri yapılmıştır.

İstanbul’da mevcut 39 ilçe belediyesinden 23 adedi de Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı’nca yetkilendirilmiştir.

 Yetki Devri Yapılan İlçe Belediye Başkanlıkları

 

1. Avcılar Belediye Başkanlığı 13. Silivri Belediye Başkanlığı
2. Beykoz Belediye Başkanlığı 14. Şişli Belediye Başkanlığı
3. Beyoğlu Belediye Başkanlığı 15. Zeytinburnu Belediye Başkanlığı
4. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı 16. Ataşehir Belediye Başkanlığı
5. Kadıköy Belediye Başkanlığı 17. Ümraniye Belediye Başkanlığı
6. Kağıthane Belediye Başkanlığı 18. Maltepe Belediye Başkanlığı
7. Bağcılar Belediye Başkanlığı 19. Bakırköy Belediye Başkanlığı
8. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı 20. Esenyurt Belediye Başkanlığı
9. Eyüp Belediye Başkanlığı 21. Beşiktaş Belediye Başkanlığı
10. Fatih Belediye Başkanlığı 22. Sultangazi Belediye Başkanlığı
11. Kartal Belediye Başkanlığı 23. Pendik Belediye Başkanlığı
12. Sarıyer Belediye Başkanlığı  

Denetimlerimiz

Çevre Kanunu’na dayanılarak çıkarılan “Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi İle Tahsili Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre denetimlerimizde kullanılmak üzere “Kullanılmış Kızartmalık Yağların Denetimi Tespit ve Tebliğ Tutanağı” Başkanlığımızca düzenlenmiştir.

Uygulamalarda bütünselliğin sağlanması, istatistiksel veri ve raporlama amacıyla da “Denetim ve İdari Yaptırım Yetkisi” alan ilçe belediye başkanlıklarına da düzenlenen “Tespit ve Tebliğ Tutanağı”nın bir örneği gönderilmiştir.

İstanbul’da lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, tatil köyleri, motel ve yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde Yönetmelik hükümlerince denetim yapılmaktadır.

Ayrıca; Büyükşehir Belediyemize ve iştiraklerine ait sosyal tesislerin ve personel yemekhanelerinin mutfaklarından çıkan kullanılmış kızartmalık yağların yönetimi kapsamında gerekli bilgilendirme ve denetimler de yapılmaktadır.

 

Denetimlerimizde;

  1.  Atık yağların diğer atık madde ve çöplerden ayrı olarak biriktirilmesi ve tesis içinde mevzuata uygun (sızdırmaz iç ve dış yüzeyleri korozyona dayanıklı bidon, tank gibi) toplama kapları kullanılarak biriktirilmesinin sağlanması,
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış geri kazanım tesisleri veya Valilikten taşıma izni almış toplayıcılarla geri kazanım/bertaraf tesisine taşınması ve Bakanlıktan lisans almış geri kazanım tesisleri ile sözleşme yapmalarının sağlanması,
  3. Atık yağ sevkıyatında ulusal atık taşıma formu kullanmak ve her taşımadan sonra bunların bir kopyasını ilgili valiliğe göndermek, bu belgeleri beş yıl süreyle tesiste muhafaza etmekle

Yükümlü oldukları ve bu hususları yerine getirmeleri gerektiği belirtilmektedir.

 

 Bilgilendirme Çalışmalarımız

Mevzuat hükümleri gereğince halkı ve atık yağ üreticilerini bilgilendirmek ve bir çevre bilincinin oluşmasını sağlamak amacıyla; Müdürlüğümüz tarafından bir El Broşürü hazırlanmıştır.

Yasal düzenlemeleri, atık yağ üreticilerinin yükümlülüklerini, çevre bilgisi ve kullanılmış kızartmalık yağların çevreye olan zararları hakkında bilgi içeren bu el broşürleri; denetimlerimiz ve genel çevre eğitimlerimiz sırasında dağıtılmaktadır.


 

 

Özetle Çevrenin Kirletilmemesi İçin

1 – Kullanılmış kızartmalık yağları, çevrenin korunması amacıyla kanalizasyona, toprağa, denize ve benzeri alıcı ortamlara dökmeyiniz.

2 – Kullanılmış kızartmalık yağları diğer atıklardan ayrı olarak temiz ve ağzı kapaklı bir kapta biriktiriniz.

3 – Bu yağları kullanılmış kızartmalık yağ toplayıcılarına veriniz.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı