Gürültü Denetimi

Denetim

2872 sayılı Çevre Kanunun 14. Maddesi ve Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 2006/16 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığının Yetki Devri genelgesiyle İstanbul İl sınırları içinde gürültü denetimi, şikayetlerin değerlendirilmesi ve idari yaptırım uygulama yetkileri Başkanlığımıza devredilmiştir. Başkanlığımıza bağlı Çevre Koruma Müdürlüğü teknik elemanları bu yetki devri genelgesiyle İstanbul İl sınırları içinde Müdürlüğe ulaşan gürültü şikayetleri ile ilgili olarak 2872 sayılı Çevre Kanunun 14. Maddesi ve Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda (yetki devri yapılan ilçeler dışında) şikayetleri değerlendirmekte ve Kanun ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiler çerçevesinde problemleri çözüme ulaştırmaktadır.

Gürültü Şikayetleri İle İlgili Çevre Koruma Müdürlüğünün Çalışmaları Denetim:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü olarak, gelen her türlü gürültü şikâyetleri (endüstri, ulaşım, işyeri, eğlence v.b.) değerlendirilmektedir. Gelen şikâyetle ilgili bölge sorumlusu teknik eleman gürültü şikâyetinin yoğun oluğu zamanda şikâyet mahallinde Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerekli ölçümleri gürültü ölçüm (sonometre) cihazı ile yapmakta, ölçülen gürültü düzeyi Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirmektedir.

Ölçüm sonucuna göre yapılan değerlendirme neticesinde ilgili işletmelere önlem almaları için süre verilmesi, idari yaptırım kararı uygulanması, faaliyetin süreli ya da süresiz durdurulması gibi yasal işlemler uygulanmaktadır.

Müdürlüğümüz gürültü konusunda teknik elemanlarını sürekli eğitime tabi tutmakta olup, 98 adet teknik eleman ölçüm, denetim, izleme, izin ve yaptırım konusunda A-A2 Tipi, 80 adet aktif teknik eleman, çevresel gürültü düzeyinin hesaplanması, doz-etki analizleri ile etkilenme düzeyinin tespiti ve gürültü haritalarının hazırlanması konusunda B-B2 tipi sertifika, 54 adet Aktif teknik eleman, eylem planlarının hazırlanması konusunda Çevre ve Orman Bakanlığı’nca belirlenmiş olan eğitime katılarak C-C2 Tipi 44 adet  sertifika aldırılmıştır.

Ayrıca Çevresel Gürültünün tespiti denetimlerinde 15 adet gürültü ölçüm (sonometre) cihazı kullanılmaktadır. Brüel & Kjaer 2250 L Model 3 adet cihaz +2250 Model 1 adet olmak üzere toplamda 4 adet cihazımız; Çevresel Gürültü Ölçüm Laboratuvarında hizmet vermektedir.Bu cihazlar en son sistem ve modern cihazlar olup sürekli bakımları ve TÜBİTAK UME’ye kalibrasyonları yaptırılmaktadır. Müdürlüğümüz gürültü denetimi konusunda elemanlarıyla ve cihazlarıyla gerekli yeterliliğe sahiptir. Bu denetimlerimizde hem sahip olduğumuz cihazlar, hem de bünyemizde çalışan teknik kadromuzla AB normlarında hizmet felsefesiyle halkımıza hizmet vermektedir.

 

 Yetki Devri Yapılan İlçeler

İstanbul da gürültü konusunda yetki devri yapılan ilçelerin isimleri aşağıda verilmiştir.

SIRA NO

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1

Kadıköy Belediye Başkanlığı

2

Kartal Belediye Başkanlığı

3

Şişli Belediye Başkanlığı

4

Beykoz Belediye Başkanlığı

5

Pendik Belediye Başkanlığı

6

Kağıthane Belediye Başkanlığı

7

Beyoğlu Belediye Başkanlığı

8

Bağcılar Belediye Başkanlığı

9

Ataşehir Belediye Başkanlığı

10

Sultanbeyli Belediye Başkanlığı

11

Ümraniye Belediye Başkanlığı

12

Bayrampaşa Belediye Başkanlığı

13

Esenler Belediye Başkanlığı

14 Maltepe Belediye Başkanlığı
15 Bakırköy Belediye Başkanlığı
16 Silivri Belediye Başkanlığı
17 Fatih Belediye Başkanlığı
18 Esenyurt Belediye Başkanlığı
19 Üsküdar Belediye Başkanlığı
20 Büyükçekmece Belediye Başkanlığı
21 Sancaktepe Belediye Başkanlığı
22 Sarıyer Belediye Başkanlığı

 

Cezai Müeyyideler 

2872 sayılı Çevre Kanununa göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, 2019 yılı için,

  • Ulaşım Araçları İçin 3.600 Türk Lirası,
  • İşyerleri Ve Atölyeler İçin 12.025 Türk Lirası,
  • Fabrika, Şantiye Ve Eğlence Gürültüsü İçin 36.095 Türk Lirası

İdarî Para Cezası uygulanmaktadır.

 

Not: Cezalar her yıl Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ uyarınca yeniden değerlendirilerek belirlenen oranda artırılmaktadır.

 


İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı