Gürültü Haritalama

Gürültü Haritası Nedir?

Gürültü haritalama: Yürürlükte bulunan her türlü sınır değerin aşılıp aşılmadığını göstermek gayesiyle, belirli bir alanda etkilenen kişi ve maruz kalan konut sayısı da dahil olmak üzere, mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek bir gürültü durumu hakkındaki verilerin; gürültü göstergesi kullanılarak söz konusu alanın fiziksel haritası üzerinde standartlara uygun olarak belirtilmesidir.

Gürültü Haritası Nasıl Çıkarılır?

Gürültü Haritası,

  • Yükseklik Eğrileri, · Bina Bilgileri, ·         Nüfus, ·         Kaynak Bilgileri : Karayolu için araç sayıları, araç hızları, araç tipleri, yol özellikleri, Sanayi  için makine yada gürültü kaynağı verileri, Havalimanı için uçak tipleri uçuş rotaları vb. Bilgilerin bilgisayar ortamında, gürültü harita programına aktarılmasıyla oluşturulmaktadır.

Gürültü haritası oluşturulurken herhangi bir ölçüm yapılmadan, verilerin gürültü haritalama programına aktarılmasıyla oluşturulmaktadır.

Gürültü Haritasının Çıkarılma Amacı: Gürültü haritalarının çıkarılma amacı insanların maruz kaldığı yıllık ortalama gürültü emisyonlarını harita üzerine renkler yardımıyla işlenerek görsel hale getirilmesi, Gürültüye maruz kalan alan, bu alandaki duyarlı yapı sayısı (konut, hastane, okul, işyeri vb.) ile maruz kalan kişi sayısını belirlemek.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı