Akreditasyon

Bir ürünün yada hizmetin, piyasanın talep ettiği şartlara, standartlara, yönetmeliklere uygunluğunu göstermek üzere o ürün veya hizmet için yapılan deney, analiz, muayene ve belgelendirme işlemlerini yapan kuruluşların resmi bir otorite tarafından uluslararası kriterlere göre denetlenerek teknik ve idari yeterliliklerinin onaylanması ve belli aralıklarla denetlenmesi işlemidir.

Laboratuarlarımızda iyi bir mesleki teknik uygulamaya sahip laboratuar için gerekli alt yapı tesisi, ekipman ve donanım temini yeterli teknik kadro istihdamı sağlanarak, TS EN ISO/IEC 17025:2005 standardının tüm şartları yerine getirilir. Verilen deney hizmetleri, her zaman belirtilen metotlara ve müşterinin şartlarına uygun olarak yapılır.

İBB Çevre Koruma Müdürlüğü Yönetimi, kalite sisteminin TS EN ISO/IEC 17025:2005 standardına uygun olarak sürekliliğinin sağlanması için her türlü desteği vereceğini taahhüt eder.

TS EN ISO/IEC17025 kurulması sonucunda elde edilen Kazançlar:

• Müşteride analizlerin güvenilirliğinin kanıtlanmasına bağlı olarak pozitif etki yaratır.

• Laboratuarlarda akreditasyon sisteminin yerleşmesiyle laboratuar işletimi daha sistematikve tanımlı hale gelir.

• Laboratuarın verimliliği artar.

• Bu analizlerin akredite olması yeni müşteriler yaratır.

Gürültü Laboratuarı

Gürültü laboratuarında gürültü ile ilgili çalışmalar İlgili Standartlar ve Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nde belirlenen esaslara göre yapılmaktadır.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVARLARI KALİTE POLİTİKASI

İBB Çevre Koruma Müdürlüğü Laboratuarları olarak;

EN ISO/IEC 17025:2005 “Test ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” standardının gerekliliğini karşılayacak düzey ve kalitede müşterilerine hizmet vermeyi taahhüt etmek,

Hatasız profesyonel çalışma ile ulusal ve uluslararası kabul görmüş yöntemlere göre analiz/ölçümleri yapmak, bu analiz/ölçümler için teknolojik gelişmeleri yakından izlemek,

Yönetim sisteminin laboratuar çalışanlarına iletilmesini, tüm laboratuar personelinin yönetim sistemi dokümanlarını özümseyerek, analiz/ölçümleri yönetim sistem dokümanlarda yazılı usul ve esaslara göre yapmalarını sağlamak ve takip etmek,

Kalite yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamak, analiz/ölçümlerin kalitesini yükselmek için gerekli personel,donanım, malzeme, araç vb. kaynakları temin ederek yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

Çalışanların teknik, yönetim ve davranış yeteneklerini geliştirmek,

Sürekli eğitim ile insana yatırım yaparak teknik ve yönetsel işleyişin gelişmesini sağlamak,

Kalite sistemi için gerekli, temiz ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,

Kalite yönetim sisteminin sürekliliğini ve etkinliğini sağlamak amacıyla hedefler koymak ve bu hedeflere ulaşmak

Tarafsızlık, gizlilik, ve iş ahlakı esaslarına uymak,temel ilkelerimizdir.

TURKAK-Akreditasyon Sertifikası için tıklayınız

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yeterlilik Belgesi için tıklayınız

 

 

 


İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı