Haber Çevre Koruma Müdürlüğü Çevre Laboratuvarlarında Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında İç Tetkikler Gerçekleştirildi

14.01.2016 01:40

Çevre Koruma Müdürlüğü Çevre Laboratuvarlarında Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında İç Tetkikler Gerçekleştirildi…

Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Gürültü, Hava Kalitesi, Çevre ve Yakıt Analiz Laboratuvarlarında TSE EN ISO/IEC 17025:2012 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı doğrultusunda kurulan kalite yönetim sisteminin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere 06-08.01.2016 tarihlerinde iç tetkikler gerçekleştirilmiş olup, sunduğumuz hizmetlerin kalite politikamıza uygunluğu kontrol edilmiştir.

 

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı