Haber Çevre Koruma Müdürlüğü Gürültü Laboratuvarı Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Testi’ne katıldı

13.05.2016 11:10

Çevre Koruma Müdürlüğü Gürültü Laboratuvarı ‘Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Testi’ne katıldı…

 

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren, TS EN ISO/IEC 17025 Standardı Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar süreci kapsamında Türkak tarafından akredite olan Gürültü Düzeyi Ölçüm Laboratuvarımız, 8 (sekiz) laboratuvar ile birlikte Yenibosna Çevre ve Yakıt Analiz Laboratuvarımızda Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma (LAK) testi gerçekleştirdi.

 

TS ISO1996-1 ve TS ISO1996-2 Standartları çerçevesinde yürütülen Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Testi kapsamındaki ölçümler gerekli teknik koşullarda gerçekleştirilmiş olup, sonraki süreçte TS ISO 8297 kapsamında LAK testi yapılması konusunda görüş birliğine varılmıştır.

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı