Haber Çevre Koruma Müdürlüğünce yürütülmekte olan İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı’nın Hazırlanması çalışmaları kapsamında 20-21 Eylül 2016 tarihlerinde C40 Şehirleri İklim Liderlik Grubu ile birlikte Sera Gazı Emisyon Envanteri Çalıştayı düzenlenmiştir.

23.09.2016 04:35


İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı