Haber İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul İklim Değişikliği Sempozyumu gerçekleştirildi

19.12.2018 01:15

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul İklim Değişikliği Sempozyumu gerçekleştirildi…

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen “Improving Climate Change Awareness and Engagement in Istanbul” isimli proje kapsamında 11-12 Aralık 2018 tarihlerinde İstanbul İklim Değişikliği Sempozyumu düzenlenmiştir.

Günümüzün en önemli problemlerinden biri olan iklim değişikliğinin bilimsel çalışmalar doğrultusunda, şehirler ve yerel yönetimler ölçeğinde detaylı olarak irdelenmesi amacıyla gerçekleştirilen sempozyuma yerel yönetimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, STK ve özel sektörden yaklaşık 200 kişi tarafından katılım sağlanmıştır.

Sempozyum kapsamında iklim değişikliği ile mücadelede su, atık ve enerji yönetimi, iklim finansmanı, iklim modellemesi, yerel iklim değişikliği politikaları ve iklim değişikliği yönetişimi gibi konularda değerli bildiriler sunulmuştur.

Ayrıntılı bilgi için: https://iklimsempozyumu.com

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı