Haber İstanbul Gürültü Eylem Planı İSGEP Hazırlık Çalışmaları Başladı

01.02.2016 03:10

 

AB ve Türkiye tarafından finanse edilen Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi İçin Teknik Yardım Projesi kapsamında 2015 yılı sonunda  tamamlanan İstanbul’un Stratejik Gürültü Haritası sonuçlarına göre İstanbul Gürültü Eylem Planı’nın (İSGEP) hazırlanması için çalışmalara başlanılmıştır. 

 

Bu doğrultuda, Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) yardımıyla sıcak noktaların belirlenmesine yönelik inceleme ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiş olup, çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı