Haber İstanbul’da İklim Değişikliği Farkındalığının ve Çalışmaların Geliştirilmesi Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

02.01.2018 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği-IPA Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programına sunulan “Improving Climate Change Awareness and Engagement in Istanbul” isimli proje başarılı bulunarak kabul edilmiş olup, projenin açılış toplantısı 20 Aralık 2017 tarihinde Conrad Istanbul Bosphorus Otel’de gerçekleştirilmiştir. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi birim ve iştirakleri, kamu kurumları, ilçe belediyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve akademisyenler olmak üzere toplamda 244 kişi katılım sağlamıştır.

Eylül ayında başlayan ve 18 ay sürecek olan projenin amacı; iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusunda yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin arttırılmasını, bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmaktır.İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı