Denetimler

Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının depolanması, geri kazanılması ve tekrar kullanılması ile ilgili olarak 27533 Sayılı “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” ve “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda değerlendirilme yapılmaktadır.

Yapılan çalışmalardan çıkan hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının izinli depolama alanlarında bertarafının sağlanmasının kontrolü ve İstanbul’da ki hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının denetlenmesi;

Başkanlığımız teknik elemanlarımızca,
Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı Jandarma Karakol Ekipleri ve Çevre Koruma Tim Ekiplerince,
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü denetim ekiplerince
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Ekiplerince
İlçe Belediye Başkanlıklarının denetim birimlerince
Denetim birimi olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca (Orman Bölge Müdürlüğü, Milli Emlak….) yapılmaktadır.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı