Hafriyat Belgeleri

Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı üreten vatandaşlarımız, imar uygulamaları sonucunda ürettikleri hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarını ne şekilde taşıyacaklarını ve nereye depolayacaklarını belgelendirmeleri, "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" zorunluluğudur. Bu Yönetmeliğe uygun olarak atığın üreticisi firma "Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi", "Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Fişi" ve hologramı, atığın üretildiği İlçe Belediye Başkanlıklarına müracaat ederek almak ve ürettiği atığı Başkanlığımızdan izinli döküm alanlarında bertaraf etmek zorundadırlar. Bu kapsamda Yönetmeliğe uygun olarak ilgili belgeler Başkanlığımız tarafından basılarak İlçe Belediye Başkanlıklarına uygulamaya başlanmak üzere dağıtılmaktadır.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı