Hafriyat Toprağı ve İnşaatYıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi

 
1- Başkanlığımızdan izinli döküm alanlarına yapılan dökümün İlçe Belediyeleri tarafından verilen ve tam olarak doldurulan "Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi"ne göre yapılması gerekmektedir.
2- İlgili belge hafriyat toprağının üretildiği ilçenin belediyesinden alınmalıdır.
3- Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği; 9.Maddesi ve 23.Maddesi gereği "Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi" hafriyat toprağı üreticileri tarafından alınmalı ve tüm işlemler üretici firma/şahıs tarafından (taşımayı yapacak olan firma/şahıs tarafından yapılmamalıdır) tamamlanmalıdır. 
Söz konusu belgenin doldurulması sırasında;
  • 4 nüshası da tek tek yazılarak ve 4 nüshadaki bilgilerin hepsi aynı olacak şekilde doldurulması,
  • Belgeler üzerinde kalem ve/veya daksil/tipex gibi malzemeler ile karalama yapılmaması,
  • İlgili belgenin "Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atığı Üreticisi "başlıklı birinci kısmına, yapılmakta olan imar faaliyeti konusunda ruhsat sahibi üretici firma bilgilerinin,
  • "Taşıyıcı Firmanın/Şahsın" başlıklı ikinci kısıma; atığı taşıyacak olan firmanın ve atığı taşıyacak olan kamyonların plaka ve izin belge numaralarının tek tek ve okunaklı olarak ve "Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi" süresinin (2010 yılından önce verilen belgelerde;34 plakalı kamyonlar için 2 yıl, 34 plakalı olmayan kamyonlar için 1 yıl süreli,2010 yılından itibaren Başkanlığımızdan verilen belgelerdeki sürelerin 2 yıl olduğu) dikkate alınarak,
  • "Taşıyıcı Firmanın/Şahsın" başlıklı ikinci kısım doldurulurken, hafriyat toprağı taşıyacak olan araçların plaka ve "Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi" numaralarının sadece bu konu ile ilgili olarak ayrılan alana yazılması, diğer alanlara taşmaması, "Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi"nin arkasına yazılmaması ve ayrı bir kağıda yazılarak mevcut kabul belgesine iliştirilmemesi,
  • Hafriyat toprağı taşıyacak kamyonların sayısının fazla olması, dolayısıyla belgenin ilgili kısmına araç plakalarının ve izin belge numaralarının sığmaması durumunda, birden fazla "Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi" alınması,
  • "Depolama / Geri Kazanım Tesisi İşletmecisi" başlıklı üçüncü kısma atığın bertaraf edildiği Başkanlığımızdan izinli depolama alanı bilgilerinin yazılması
  • Belgenin doldurulması sırasında sadece "bilgilerin doğruluğunu onaylayan" bölümde kaşe, imza ve imzalayan yetkilinin ismi yazılmalı, bilgi istenilen diğer alanlarda kaşe kullanılmayarak tek tek elle yazılarak doldurulması
gerekmektedir.

  İlçe Belediye Başkanlıkları sınırlarında üretilen hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarıyla ilgili bilgileri içeren tabloları (tablolar hafriyat altı başlığı altında sitemizde mevcuttur) doldurarak 3 aylık periyotlarla(01 Ocak-31 Mart, 01 Nisan-30 Haziran, 01 Temmuz-30 Eylül, 1 Ekim-31 Aralık) Başkan veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile Başkanlığımıza yazılı olarak ve cevrekoruma@ibb.gov.tr adresi üzerinden bildirilmelidir.

 


İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı