2016 HAFRİYAT UYGULAMALARINA AİT ÜCRET TARİFESİ

7 HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI DEPOLAMA SAHASI İZİN BELGESİ ,GERİ KAZANIM TESİSİ İZİN BELGESİ ve HAFRİYAT TOPRAĞININ TEKRAR KULLANILMASI VE GERİ KAZANILMASI ÜCRET TARİFESİ Birim 2016 YILI ÜCRETİ (TL)
7.1 Projesinde Belirtilen m3 Başına m3 0,85
7.2 Geri Kazanım Tesisi İzin Belgesi adet 7,200
8 HAFRİYAT TOPRAĞININ GEÇİCİ DEPOLANMASI ÜCRET TARİFESİ Birim 2016 YILI ÜCRETİ (TL)
8.1 m3 Başına m3 0,4
9 HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT/YIKINTI ATIKLARI TAŞIMA İZİN BELGESİ ÜCRET TARİFESİ Birim 2016 YILI ÜCRETİ (TL)
9.1 1 Adet Kamyon Başına araç 170
9.2 Kayıp,Çalıntı ve Yıpranma Sebebiyle Yenileme  (1 Adet Kamyon Başına) araç 60
10 HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT/YIKINTI ATIKLARI TAŞIMA VE KABUL BELGESİ ÜCRET TARİFESİ Birim 2016 YILI ÜCRETİ (TL)
10.1 Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Taşıma ve Kabul Belgesi:1 adet (4 Nüsha) adet 80
11 HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT / YIKINTI ATIKLARININ DEPOLANMASI ÜCRET TARİFESİ Birim 2016 YILI ÜCRETİ (TL)
11.1 Kantarı Bulunan  Depolama Sahalarında Ton Başına Depolama Ücreti Aralığı   ton  7
11.2 Depolama Sahasına Gelen Araç Cinsi 5 m³’e kadar araçtan (5 m³ dahil) araç 30
11.3 Depolama Sahasına Gelen Araç Cinsi 5m³-10m³ arası araçtan (10m³ dahil) araç 45
11.4 Depolama Sahasına Gelen Araç Cinsi 10m³-18m³ arası araçtan (18m³ dahil) araç 80
11.5 Depolama Sahasına Gelen Araç Cinsi 18 m³’üstü araçtan araç 105
12 HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT/YIKINTI ATIKLARININ TAŞINMASI ÜCRET TARİFESİ Birim 2016 YILI ÜCRETİ (TL)
12.1 1 ton hafriyatın 1 kilometre taşınması (amortisman+yakıt) tl/ton-km 0,55
13 HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT/YIKINTI ATIKLARININ TOPLANMASI ÜCRET TARİFESİ Birim 2016 YILI ÜCRETİ (TL)
13.1 Toplama Aracı 5 m³ lük Araçlarla -50-60 kg’lık torbalarla 20 adet torbaya kadar Kamyon Başına araç 70
13.2 Toplama Aracı 5 m³ lük Araçlarla -50-60 kg’lık torbalarla -20 adet torbadan sonra her bir adet torba için yukarıdaki fiyata ilave olarak torba başına adet 10


İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı