Genel Bilgiler

İstanbul artık rahat nefes alıyor...

 

İstanbul’da hava kirliliği, modern yaşamın getirdiği en önemli sorunlardan biri olup, hızlı nüfus artışı, göçün neden olduğu nüfus yoğunlaşması, şehirleşme ve endüstrileşmede hatalı yer seçimi, kalitesiz yakıt kullanımı, ısı yalıtımına önem verilmeyişi, yakma cihazlarını (soba ve kazanların) standart dışı oluşu, sanayide eski yakma teknolojilerini kullanılması, baca gazı arıtımlarını gerektiği şekilde yapılmayışı, trafikte kaynaklanan emisyonların azaltılması için yeterli çalışmaların yapılmayışı, genel olarak çevre sorunları konusundaki bilgi eksikliği ve konunun her şeye rağmen yeterince önemsenmeyişi nedeni ile hava kirliliği geçmiş dönemlerde giderek artarak önemli boyutlara ulaşmıştı.

Büyükşehir Belediyemiz, bu olumsuzlukları gidermek ve olumsuzlukları yaratan etkilerin tekrar ortaya çıkmamasını sağlamak için, kısaca; kaliteli yakıt temini, doğalgazın yaygınlaşması, yakma cihazlarının iyileştirilmesi, binalarda ısı yalıtımını hayata geçirilmesi, endüstriden kaynaklanan emisyonlarının kontrol altına alınması ve denetimi çalışmalarını yürütmektedir.

 

GÜNLÜK HAVA KALİTESİ VERİLERİ

Günlük Hava Kalitesi verileri için tıklayınız.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı