Genel Bilgiler

İLİMİZE KÖMÜR SEVKİ

İlimizde 1993-1994 kış sezonuna kadar, ısınmada yaklaşık yıllık 8-10 milyon-ton civarında Kilyos-Karaburun arasındaki ocaklardan üretilen kömürler kullanılmaktaydı. Bu kömürler, genelde yüksek kükürt ve nem içeren düşük kalorili kömürlerdi. Bu da hava kirliliğine önemli ölçüde neden olmaktaydı.

Hava kirliliğinin azaltılabilmesi için, kaliteli kömür kullanılması zorunluluğu gereğinden hareketle, Belediye Başkanlığımızın önerisiyle, 1995 yılından itibaren alınan İl Mahalli Çevre Kurulu Kararlarıyla, İlimizde tüketilecek kömürlere (ithal, yerli, briket kömürlere) kalite sınırlaması getirilmiş ve tüketime sunulacak kömürlerin mutlaka iyileştirme-zenginleştirme tesislerinde işleme tabi tutulan torbalanmış kömür olmaları sağlanmıştır.

İlimize kömürünü sevk edecek üretici firmalara, gerekli kömür özelliklerini ve tesis şartlarını sağlamaları ve izin almaları zorunluluğu getirilmiştir. Aranan şartları yerine getiren firmalara "Kömür Satış İzin Belgesiverilmektedir.İzinsiz kömürlerin şehre girişi yasaklanmıştır. Belediyemizce İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları doğrultusunda yapılan etkin ve sürekli çalışmalar neticesinde İlimizde hava kirliliği sorun olmaktan çıkartılmış ve şehrimizde yaşanabilir bir hava kalitesi sağlanmıştır. 

Her yıl alınan Mahalli Çevre Kurulu Kararlarıyla uygulamanın devamlılığı sağlanmış ve bu kış sezonu için de (2011-2012 Kış Sezonu),  13/01/2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” Esasları ile aynı Yönetmeliğin 31. maddesine dayanılarak 25.04.2011 tarih ve 110 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı alınarak uygulamaya konulmuştur.

İlimizde kullanılan kömürlerin belirli kaliteye getirilmesi ile daha az tüketilmesi sağlanmış olup, daha önceki yıllarda 8-10 milyon-ton olan ve kalite olarak uygun olmayan kömürlerin yerine kaliteli kömür kullanımının temini ile tüketim miktarı 1 milyon tonun altına düşmüştür.

KÖMÜR ÖZELLİKLERİ

2011-2012 kış sezonu için alınan 25.04.2011 tarih ve 110 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı uyarınca ilimizde satışa sunulacak kömür özellikleri şöyledir;

Yerli Üretim ve Taş Kömürlerinin Özellikleri:

  Rutubet (Satışa Sunulan)            :    %20                (max)

  Kül                (Kuru)                    :    %15                (max)

  Toplam S      (Kuru)                    :    %1.6               (max)

  Alt Isıl Değer (Satışa Sunulan)   :    4000 Kcal/kg(min)

  Boyut (Satışa Sunulan)               :    -150 mm + 18 mm

 

İthal Linyit ve Taş Kömürü Özellikleri:

Rutubet (Satışa Sunulan)                  :%10                   (max)

Kül                  (Kuru)                       : %14                   (max)

Toplam S        (Kuru)                       : %0.9                  (max)

Uçucu Madde (Kuru)                       : %12-28                        

Alt Isıl Değer (Satışa Sunulan)        : 5800 Kcal/kg      (min)

Boyut  (Satışa Sunulan)                   : -150 mm+18 mm

 

İthal Tozdan Üretilen Kömür Briketi Özellikleri:

(T.S.E. 12055 sınıf 1 belgesi olacak ve aşağıdaki özellikleri sağlayacaktır.)

 

Rutubet (Satışa Sunulan)               :   %11                   (max)

Kül                  (Kuru)                   :     %18                    (max)

Yanabilir S      (Kuru)                   :     %0.8                  (max)

Uçucu Madde (Kuru)                   :     %12-28                        

Alt Isıl Değer (Satışa Sunulan)     :    5200 Kcal/kg      (min)

Bağlayıcı                                       :    Melas, nişasta (*)

Kırılma Mukavemeti                     :   Yumurta Biçimli Briketlerde       80 Kf/cm2    (min)

                                                           Tabanı Düz Biçimli Briketlerde 130 Kf/cm2     (min)

 

Yerli veya Yerli İthal Karışımı Tozdan Üretilen Kömür Briketi Özellikleri:

(T.S.E. 12055 sınıf 2 belgesi olacak ve aşağıdaki özellikleri sağlayacaktır.)

 

Rutubet (Satışa Sunulan)          :        %25                   (max)

Kül                  (Kuru)               :         %22                    (max)

Yanabilir S      (Kuru)               :         %1                     (max)

Alt Isıl Değer  (Satışa Sunulan):        4000 Kcal/kg      (min)

Bağlayıcı                                    :       Melas, nişasta (*)

Kırılma Mukavemeti                  :      Yumurta Biçimli Briketlerde       60 Kf/cm2    (min)

                                                           Tabanı Düz Biçimli Briketlerde 100 Kf/cm2   (min)

 

(*) Not: Petrol türevi olmayan ve bilimsel araştırmalara dayalı olarak insan ve çevre sağlığına

zararlı olmadığı belirtilen bağlayıcı olarak kullanırlığı bilimsel olarak kabul edilen diğer maddeler de

bağlayıcı olarak kullanılabilecektir. 

 

DİKKAT!.. KÖMÜR SATIN ALIKEN!

 

-Kesinlikle açık kömür almayınız.Torbalı kömür satın alınız..

-Torbada olan her kömür müsaade edilen kaliteli kömür anlamına gelmez.Bunun için satın alacağınız kömürlerin İzin Belgeli olmasına dikkat ederek; kömüre ait Menşe Denetim Belgesi, Fatura ve Kantar Fişi’ni ilgili satıcısından mutlaka isteyiniz.

-Torba üzerinde firmasına ve kömürüne ait bulunması gerekli bilgilerin  yer alıp, almadığına bakınız.

 

Belirlenen kurallara uymayan kömür üreticisi, satıcısı ve alıcıları hakkında yasal işlem uygulanacaktır.

 

 

 

KÖMÜR VE SIVI YAKIT (FUEL-OİL) KULLANAN KALORİFERCİ VE YÖNETİCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

 1. Kalorifer kazanları Ehliyetli/Belgeli kişiler tarafından yakılacaktır.
 2. Kalorifer, bina dışındaki dış hava sıcaklığı 15 °C ve altına düştüğü zaman yakılacaktır.
 3. Evlerde oturma odaları, yatak odası, salonlar yaklaşık 20 °C; merdiven, mutfak, tuvalet 15 °C'nin üzerine çıkılmayacak şekilde ısıtma sağlanmalıdır. Fabrika ve işhanlarında kalorifer tesisatları yaklaşık 15 °C–20 °C arasında yakılmalıdır.
 4. Kazan dairesinde yönetici adına düzenlenmiş mutlaka noter tasdikli bir Kazan Teftiş Defteri bulundurulacaktır.
 5. Kazan dairesinde kaloriferci tarafından yapılan uygulamalar, haftada bir defa yönetici tarafından denetlenecek ve denetim sonucu noksanlıklar Kazan Teftiş Defterine işlenecektir.
 6. Kalorifer kazanı usulüne ve tekniğine uygun yakılacaktır.
 7. Kalorifer dairesi her zaman temiz olacak; ateşçi takımları, araç-gereçler bakımlı, kullanıma hazır ve tam olacaklardır.
 8. Kalorifer dairesinin mutlaka bir havalandırma penceresi olacak ve bu pencere yanış süresince açık tutulacaktır.
 9. Kömürlü kalorifer kazanı haftada en az iki defa, akaryakıtla (fuel-oil'le) çalışan kazanlar ise haftada en az bir defa mutlaka temizlenecektir.

10.Fuel-oil kullanılan kazanlarda yakıt olarak kükürt içeriği maksimum %1,5 olan yerli fuel-oil (özel kalorifer yakıtı) veya kükürt içeriği maksimum %1,0 olan ithal fuel-oil kullanılacaktır.

 1. Yönetici, kalorifer tesisatında meydana gelen arızaların giderilmesi için gereken tedbirleri zamanında alacaktır.
 2. Kaloriferci, kalorifer tesisatında bozukluk varsa yöneticiye hemen haber verecek ve en kısa zamanda noksanlıklar giderilecektir.
 3. Kalorifer kazanına ait baca her sezon başında İ.B.B. İtfaiye Daire Başkanlığının yetkilendirdiği firmalarca mutlaka temizlenecektir.
 4. Kömürlü kalorifer kazanlarında İzin Belgesiz kömür yakılmayacaktır.
 5. Kazan dairelerinde yanıcı, patlayıcı, parlayıcı maddeler hiçbir zaman bulundurulmayacaktır.
 6. Yakma sisteminde arızalar oluştuğunda yakma sistemi çalıştırılmayıp, arıza en kısa zamanda giderilecektir.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı