Tanıtım

Çevre ve Yakıt Analiz Laboratuvarımız Çevre Koruma Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet göstermekte olup; Müdürlüğümüzün hava kirliliğinin azaltılabilmesi çalışmaları kapsamında İlimizde tüketilecek kömürlere (ithal, yerli, briket kömürlere) kalite sınırlaması getirilmesi amacıyla kurulmuştur.

Gerek Müdürlüğümüz çalışmalarında karşılaşılan gerekse Belediyemize bağlı diğer birimlerden gelen talepler ile laboratuvarımız genel bir çevre laboratuvarı yapısı kazanmıştır. Ve bu çerçevede faaliyetlerine devam etmektedir.

Laboratuvarımızda Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, ve Atık Yağ Kontrolü Yönetmeliği kapsamlarına  kömürde tüm analizler,  gemilerin yaptığı deşarjlardan alınan  evsel atık su, kirli su , sintine, petrol türevli deşarjların analizleri, fuel-oil analizleri ve atık yağ analizleri   yapılmaktadır.

 

 Laboratuvarımız  TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” Standardı kapsamında TÜRKAK’(Türk  Akreditasyon Kurumu) dan“Akreditasyon  Belgesine” Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan “Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi”ne  sahiptir.

 

TÜRKAK Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ne üyesi olması nedeniyle Laboratuarımızda çıkarılan analiz raporları ulusal ve uluslararası geçerlidir


İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı