Hakkımızda

                                                                      AVRUPA YAKASI ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI

Laboratuvarımız; İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı olarak 12.02.2015 tarih ve 296 sayılı İBB Meclis kararı ile kabul edilen "T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği" kapsamında hizmet yürütmektedir. Çevre Koruma Müdürlüğü, ilgili Yönetmelik kapsamında görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyulan analiz/ölçüm hizmetini, Avrupa Yakası Çevre Laboratuvarından almaktadır.

                                                                    

 Avrupa Yakası Çevre Analiz Laboratuvarımız; Çevre Analiz Laboratuvarı, Hava Kalitesi Ölçüm Laboratuvarı ve Gürültü Düzeyi Ölçüm Laboratuvarından oluşmaktadır.

Belediyemiz bünyesinden veya dışından ihtiyaç duyulan kömür, atıksu, su, imisyon ve gürültü kapsamında analiz/ölçümleri yapmakta, analiz/ölçüm sonuçlarını rapor etmektedir.

                                                        

Laboratuvar çalışmaları kapsamında, yurdumuzun tüm üniversitelerinden her yıl öğrencilere staj yapma imkânı verilmektedir. Ayrıca gelen talepler doğrultusunda, öğrencilere teknik gezi düzenlenerek laboratuarımız ve çalışmalarımız hakkında bilgi verilmektedir.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı