Numune Kabul Kriterleri

Laboratuvarımıza analiz yapılmak üzere gelen numuneler, aşağıdaki numune kabul kriterlerine uygun olduğu takdirde numune kaydı yapılmaktadır.

 • Atık su ve deniz suyu için gelen numuneler en az 2 lt olmalıdır.
 • Kömür analizi için en az 5 kg numune gerekmektedir.(Bundan az olan numunelerde şahit numune ayrılmamaktadır.)
 • Gürültü ölçümlerinde uygun olamayan meteorolojik koşullarda ölçüm programı iptal edilir. İptal edilen programa 5 iş günü içerisinde yeni program müşteriye bildirilir.
 • Analiz için getirilen numune, kuralına uygun olarak alınmış kabul edilir ve müşteriye ait bilgilerden doğabilecek hatalar müşteri sorumluluğundadır.
 • Müşteriyi yapılacak analizler konusunda bilgilendirmek ve yönlendirmek, analizleri sözleşmede belirlenen metotlar ile yapmak, sözleşmeden herhangi bir sapma olduğunda müşteriyi bilgilendirmek, mutabık kalınan süre içerisinde raporun hazırlamak laboratuvarın sorumluluğundadır.
 • Analiz ücretleri ile ilgili bilgiler için tıklayınız.
 • Ölçüm belirsizliği: Müşterinin istediği zaman, yasal olarak şartnameye göre rapor yazılması gerektiğinde, yasal olarak yönetmeliklerin belirlemiş olduğu sınır değerlerin verilmesi gerektiği durumlarda verilir.
 • Yukarıda belirtilen şartlar dışında gelen numunelerde tespit edilen uygunsuzluklar raporda yazılmak kaydıyla şartlı olarak kabul edilir.
 • Özel şartların veya değişik metotların uygulanması talep edildiğinde, numune gönderilmeden önce laboratuvar ile temasa geçilmesi gerekmektedir.
 • Müşteri veya temsilcileri talepleri doğrultusunda kendi deneylerine tanıklık edebilirler.
 • Analiz/Ölçümlerin taşeron laborauvara verilmesi durumunda, laboratuvar numarası ile gönderilir.
 • Kargo yoluyla gönderilen numuneler içinde aynı şartlar geçerlidir.

 

Sorularınız için numune kabul birimiyle iletişime geçiniz.

 İrtibat: 02124499498 

  


İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı