Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Avrupa Yakası Çevre Analiz Laboratuvarı olarak kalite politikamız; Deney hizmetlerimizin kalitesinin, ulusal ve uluslararası kabul edilen yöntem ve standartların aradığı özellik, kesinlik ve güvenilirlik seviyesinde, teknik açıdan kendini sürekli yenileyen ve geliştiren bir anlayışla; uygun metod, cihaz ve uzman personelimizin yer aldığı, iyi bir mesleki çalışma ve teknik uygulama ile analiz ve ölçüm hizmetlerini; yetkin, kaliteli, hızlı ve tarafsız bir şekilde sunmaktır.

                                                                   

                                                                               

Personel, altyapı ve donanım standartlarımızı sürekli iyileştirme anlayışı içinde;  tarafsızlık, gizlilik ve etik kurallara bağlı kalarak güvenilir, izlenebilir, saydam ve hızlı hizmet vermeyi misyon edinmiş LABORATUVARIMIZDA yapılan analiz/ölçümler ve bunlara göre üretilen raporlar ulusal ve uluslararası geçerlidir.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı