Çevre Analiz Laboratuvarı

Çevre Analiz Laboratuvarında; kömür, su, atıksu ve parmak izi analizleri yapılmaktadır.

Deniz Denetim Ekiplerince, deniz kirliliğine neden olan gemi veya deniz aracının deşarjlarından, denizin kirli ve temiz mahallinden numuneler alınmaktadır. Alınan numuneler, parmak izi analizi yapılmak üzere Laboratuvarımıza intikal ettirilmektedir. Laboratuvar raporu ile kirleticiliği tespit edilen gemiye Çevre Kanuna göre idari para cezası uygulanmaktadır.

   2018 yılında başlatılan Haliç İzleme Projesi kapsamında laboratuvar ekibimizce alınan su numunelerinin analizleri yapılarak istatiksel verilerin toplanması ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

             Müdürlüğümüzün hava kirliliğini azaltma çalışmaları kapsamında, tüketilecek tüm kömürler denetlenmekte ve akreditasyon sertifikasına sahip Laboratuvarımızda analizleri yapılmaktadır. Uygun olmayan kömürlerin tüketimine ve satışına izin verilmemekte olup ilimizde tüketilecek kömürlere (yerli, ithal, briket) kalite sınırlaması getirilmiştir.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı