Gürültü Düzeyi Ölçüm Laboratuvarı

 

Müşterilerden gelen talep doğrultusunda gürültü ölçümlerini gerçekleştiren ve rapor hazırlayan, AR-GE çalışması yapan laboratuvarımız, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamındaki Gürültü Düzey Ölçümlerinde,

  • TS 9315 ISO 1996-1 Akustik - Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi

       ve Değerlendirilmesi - Bölüm 1: Temel Büyüklükler ve Değerlendirme İşlemleri

  • TS ISO 1996-2 Akustik - Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi       

      -  Bölüm 2: Çevre Gürültü Seviyelerinin Tayini standartlarından akreditedir.

 Gemi Emisyon Ölçümü

            İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 14.07.2016 tarih ve 2006/4-13 sayılı kararına istinaden, Çevre Koruma Müdürlüğü, Gürültü Düzeyi Ölçüm Laboratuvarı ekiplerince gürültü ölçümleri yapılmaktadır. Toplu ulaşım hizmeti veren tüm deniz araçlarına, gürültü emisyon raporu düzenlenmektedir. Yapılan ölçümlerde, gemi tarafından yayılan sesin, Çevresel Gürültünün Değerlendirmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde öngörülen sınır değerlerine uygunluğu kontrol edilir.

Online Gürültü Cihazı

2018 yılında alınan ve ARGE çalışmalarında kullanılmak üzere faaliyete geçirilen online gürültü ve titreşim cihazı ile birlikte, çevresel gürültünün internet ortamından takip edilerek ölçülen ses seviyesi sonuçlarının incelenmesini sağlanmaktadır.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı