Hava Kalitesi Ölçüm Laboratuvarı

 

1995 ten bugüne kadar hava kalitesi ölçümlerine devam eden Hava Kalitesi Laboraratuvarımız hava kalitesi alanında Akredite tek Resmi kurumdur.

Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonları

1995 yılında 2 mobil istasyonla başlanan hava Kalitesi ölçümleri, bugün itibariyle 26 adet sabit 2 adet mobil olmak üzere 28 adet istasyonla yapılmaktadır. Ölçümler, 24 saat sürekli olarak anlık yapılmakta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitelerinde günlük ve saatlik değerler şeklinde yayımlanmaktadır.

Sabit İstasyonların Konumları

 

Mobiller: Şehrin muhtelif yerlerinde(talep ve plan çerçevesinde)          

Hava Kalitesi Ölçümlerinin İBB İnternet Sitesindeki Yayın Şekli

İstanbul Hava Kalitesi verilerinin kamuoyu ile paylaşılmasında daha verimli ve halkın yaşadığı ortam havasının kalitesini ve sağlığına muhtemel olumsuz etkilerini daha iyi anlayabilmesi için hava kalitesi ölçüm değerlerimiz her gün havakalitesi.ibb.gov.tr adresinde yayımlanmaktadır.      

                  

Hava kalite indeks, hava kirliliği derecesini ve sağlık riskini gösteren altı renk içermektedir. Bunlar her kirletici için hesaplanır ve daha sonra en yüksek kirletici rengi, o bölgenin hava kirliliğini göstermek için kullanılır. 

ÖLÇÜM PARAMETRELERİ

İstanbul’un çeşitli noktalarında bulunan, trafik kaynaklı ve kentsel kaynaklı istasyonlarımızda, konumlarına göre PM10, NOX, CO,SO2,O3 parametreleri ölçülmektedir.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı