Denetim

DENETİM:

Halen Yürürlükte olan Yanıcı, Parlayıcı Kimyevi Maddeler Depolama ve Denetim Yönetmeliği kapsamında; halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından şehir içerisindeki, işletme ve üretici kimyasal madde depoları ile diğer kimyevi madde depolamalarının; olası risklerin azaltılması açısından Çevre Koruma Müdürlüğü bilgisi, izni ve kontrolü dâhilinde yapılması amaçlanmaktadır.

Bu amaçla Müdürlüğümüz kimyasal maddeler ile ilgili üretim, depolama ve satış yerlerini kontrol etmektedir.

      Tehlikeli kimyasal maddeleri üreten, kullanan depolayan işyerleri, çevre güvenliği yönünden mevzuatlar doğrultusunda denetlenerek gerekli önlemler aldırılmaktadır.

      Kamu kuruluşlarından, şahıslardan, beyaz masadan vb. şikayetler değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır.
Denetim Formu tıklayınız


İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı